Księgowość Spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Księgowość spółek z o.o., podobnie jak księgowość spółek akcyjnych wymaga kwalifikacji na najwyższym poziomie. Właśnie dlatego wiedza księgowych w Kancelarii finansowo-księgowej Dzikowski jest wnikliwie sprawdzana już na etapie rekrutacji, a następnie regularnie uaktualniana w toku pracy i szkoleń wewnętrznych.

Prowadzenie księgowości spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych to odpowiedzialne zadanie, które w Kancelarii finansowo-księgowej Dzikowski powierzamy tylko zaufanym pracownikom z wieloletnim doświadczeniem.

Aby prowadzić księgowość spółek z o.o. i spółek akcyjnych niezbędne jest zaawansowane i profesjonalne oprogramowanie. Kancelaria finansowo-księgowa Dzikowski korzysta z jednego najbardziej sprawdzonych i niezawodnych systemów - CDN Optima firmy Comarch.

Złożoność księgowości spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych jest wprost proporcjonalna do skali ich działalności. Im większa spółka – tym bardziej skomplikowane procesy zarządzania, ale także kontroli. Profesjonalnie prowadzona księgowość  w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych może być przydatna nie tylko dla celów podatkowych, ale również do:

  • szczegółowej kontroli finansowej procesów produkcyjnych lub działalności handlowej i usługowej
  • kontroli rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
  • prowadzenia rozliczeń walutowych
  • kontroli obrotu magazynowego towarami i materiałami
  • pomiaru efektywności działania całej spółki jak i poszczególnych jej działów, oddziałów, projektów i miejsc powstawania kosztów (MPK), czy grup produktowych
  • kontroli rentowności
  • weryfikacji płynności finansowej

Zdalny dostęp do  bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych daje właścicielom oraz zarządowi dokładniejszą i błyskawiczną informację o sytuacji finansowej ich firmy.

Na bazie skrupulatnie prowadzonych ksiąg rachunkowych spółek z o.o. i akcyjnych możemy przygotowywać dedykowane raporty finansowe dla poszczególnych klientów dopasowane do specyfiki ich firmy.